Контакти

проф.д-р Ангел Тошков
Ръководител
тел.: 056 900 591
БСУ, стая Б-1
angel@bfu.bg
 ______________________________________________________
проф.дтн Андон Лазаров
Инструктор
Тел.: 056 900 485
БСУ, стая Б-1
lazarov@bfu.bg
 ______________________________________________________
доц. д-р Димитър Минчев
Инструктор
Тел.: 056 900 477
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg
 ______________________________________________________
гл. ас. д-р инж Атанас Димитров
Инструктор
Тел.: 056 900-432
БСУ, стая 32
atanas@bfu.bg
 ______________________________________________________
 За информация относно заплащането, преподавателите, графиците и текущи въпроси можете да се обръщате към ръководителя на академията.